Joulukuisia uutisia

Sanomalehtikatsaus tasan 100 wuoden takaa. Kirjeenwaihtajamme AK Kurkijoki-Seurasta lennättää lehdellemme seuraawia uutisia Kurkijoelta tasan 100 wuotta sitten, joulukuussa 1920:

Jouluostokset Kurkijoella

Kaupallinen joulu alkoi näkyä Karjalassa ilmestyneissä sanomalehdissä jo selvästi ennen 1900-luvun alkua, kun viipurilaiset kauppiaat alkoivat ilmoitella ruoka- ja vaatevalikoimiensa lisäksi ”joululahjapöydistään”. Maaseudulle kaupallinen joulu ”hiljaa hiipi varpahillaan” hieman myöhemmin.
1910-luvulla alkoi kurkijokelaisten kauppiaiden joulumainoksia näkyä alueella ilmestyneissä lehdissä. Käkisalmen Sanomilla oli jouluteemainen lisälehti ”Kannaksen Joulu”, johon joulumainokset keskitettiin. Maailmansota ja Suomen kansalaissota pula-aikoineen näyttää keskeyttäneen joulumainonnan: hyvä kun joulupöytä oli katettuna hieman runsaammin kuin arkena. Kurkijokelaiset kauppiaat eivät ilmoitelleet pukinkonttiin sopivasta tarjonnastaan.

Vielä vuonna 1920 jouluinen mainonta ei näytä palanneen sotaa edeltäneelle tasolleen. Lehdistöstä löytyi ainoastaan kaksi kurkijokelaisille kohdistettua kaupallista, hyvin pelkistettyä ilmoitusta (ohessa).

Kieltolaille kannatusta

Kieltolaki oli astunut voimaan vuonna 1919. Vaikka se oli välittömästi Kurkijoellakin lisännyt korpikuusten kyynelehdintää ja viinan salakauppaa (mikä ei aivan pientä ollut ennestäänkään), kieltolakia kannatettiin vielä pitkään, ennen kuin sen tunnustettiin lisänneen ongelmia, joiden poistamiseksi se oli säädetty.
Kieltolaki päätettiin kumota vuonna 1931 pidetyssä kansanäänestyksessä, jossa yli 70 % äänestäjistä kannatti kieltolain kumoamista. Kun laki lakkasi olemasta voimassa vuonna 1932, samana päivänä aukesivat ensimmäiset Alkon myymälät.
Aikakauslehti Pyrkijä (Nuorison Rientojen Kannattaja) 1.12.1920:
”Kurkijoen Aromäen N.S. perheiltamassa 12 p. marrask. Heikki Kiiski alusti kesk. kysymyksen ”N:seuran suhtautumisesta kieltolakiin”. Asian johdosta syntyneen keskustelun jälkeen hyväksyttiin seuraavat ponnet:
että Aromäen Nuorisoseura yhtyy koko maata käsittävään kieltolakiliittoon ja koettaa alueellaan levittää liiton julkaisemaa Kieltolakilehteä;
että Aromäen Nuorisoseura avustaa kunnallista raittiuslautakuntaa kieltolain valvomisessa niin paljon kuin siihen on suinkin tilaisuutta
että Aromäen Nuorisoseura koettaa kaikin tavoin alueellaan edistää raittiutta, järjestämällä tilaisuuksiinsa raittiusesitelmiä, sekä tehokkaasti valvoo että voimassa olevaa kieltolakia noudatetaan.”

Hevonen voi olla liian kookas

Kurkijoki oli tunnettu hevospitäjä. Kurkijoki ja Kurkijoen maanviljelysopisto oli plussaa hevosen ansioluettelossa. Ei olisi tullut palstanpitäjän mieleen seuraava kompastuskivi kurkijokelaisoriin uralla.
Sanomalehti Perä-Pohjolainen 16.12.1920:
”Perä-Pohjolan Hewossiitosliiton johtokunnan kokouksessa maanwiljelysseuran toimistossa t.k. 6 pnä päätettiin seuraawia asioita:
Waltion hewoshoidontarkastajalta saapuneen kirjelmän johdosta, jossa hän ehdottaa erästä waltion omistamaa Kurkijoen koulutilalla kaswatettua ”Hywän-Nikke” -nimistä oritta sijoitettawaksi Alatornioon; päätti johtokunta ewätä mainitun oriin wastaanoton sen takia, että ori on liian korkea kysymyksessä olewan paikkakunnan tammoille. Toisena syynä ewäämiseen on se, että seudulla, johon oritta tarjotaan ei hevoskasvatuksessa panna pääpainoa rahdinajohewoselle waan maataloudessa käytettäwille hewosille.”

Toivotuksia

Ennen maailmasodan tuomaa lamaa ja kansalaissotaamme oli alueella ilmestyvissä lehdissä myös kurkijokelaisten kauppiaitten ja osuuskauppojen yhteisilmoituksia, joissa ne kiittivät asiakkaita kuluneesta vuodesta ja toivottivat Onnellista Uutta Wuotta. Lehdistössä oli myös poliittisten puolueitten joulu- ja uuden vuoden toivotuksia jäsentovereille. Kun ilmoituksessa lueteltiin kaikki toivotukseen osallistuneet, se saattoi olla koko aukeamankin kokoinen.
Vuonna 1920 eivät Kurkijoen kauppiaat näytä uuden vuoden toivotustaan lehtiin laittaneen. Viipurissa ilmestyneessä Maakansassa oli Viipurin läänin maalaisliittolaisten ilmoitus, jossa Kurkijoelta oli yksi toivotus. Suomen Sosialidemokraatissa ilmestyivät sekä joulu- että uuden vuoden toivotus puoluetovereille. Niissä oli mukana kahden kurkijokelaisen perheen toivotus.

Sata wuotta myöhemmin toiwottaa palstanpitäjä lukijoilleen
Rauhallista Joulun Aikaa sekä Onnea ja Terweyttä wuodelle 2021!
Tawataan tammikuussa!

Lisää luettavaa...