Kuukausittainen arkisto: maaliskuu 2024

Karjalaisen perinteen vaaliminen

Siirtokarjalaisen yhdistyskentän eri tasoilla ollaan tällä hetkellä huolissaan karjalaisuuden ja karjalaisen perinteen säilymisestä globaalissa maailmassa. Näihin vuosiin saakka karjalaisen perinteen tärkeimpinä vaalijoina ovat toimineet menetetyssä Karjalassa syntyneet ja siellä elämäntaipaleensa aloittaneet esivanhempamme. Vähitellen perinteen...