Kurkijokelainen Verkossa

Kurkijoki-Säätiön valtuuskunnan kokous

Kurkijoki-Säätiön valtuuskunnan kokous pidettiin lauantaina 20.4.2024 Loimaan kaupungintalolla. Kokoukseen osallistuivat Kurkijoki-Säätiön valtuuskunnan ja hallituksen jäseniä. Valtuuskunnan puheenjohtaja Lauri Laukkanen avasi kokouksen ja esitti huolensa meneillään olevasta Ukrainan ja Venäjän välisestä sodasta. Kurkijoki-Säätiöllä ei ole...

Saisiko olla norppaa – vai kenties koiraa?

Laatokan länsirannikon luonnonresurssit ovat aina olleet poikkeuksellisen runsaat, koska saariston ja pitkien vuonomaisten lahtien ansiosta seudulla on poikkeuksellisen paljon rantaviivaa. Metsästys, kalastus ja keräily olivat toimeentulon pääasialliset lähteet vuosituhansien ajan. Omaa tarinaansa muinaisesta pyyntikulttuurista...

Karjalaisen perinteen vaaliminen

Siirtokarjalaisen yhdistyskentän eri tasoilla ollaan tällä hetkellä huolissaan karjalaisuuden ja karjalaisen perinteen säilymisestä globaalissa maailmassa. Näihin vuosiin saakka karjalaisen perinteen tärkeimpinä vaalijoina ovat toimineet menetetyssä Karjalassa syntyneet ja siellä elämäntaipaleensa aloittaneet esivanhempamme. Vähitellen perinteen...

Mustialan juuret ovat 1500-luvulla

Kuningas Kustaa Vaasa perusti Mustialaan kuninkaankartanon 1500-luvun puolivälissä. Sen tarkoitus oli olla karjakartanon lisäksi esikuva aikansa maataloudelle. Mustialan maanviljelysopiston perusti Suomen Talousseura, joka katsoi Suomen talouden kehittyvän parhaiten maatalouden kehittämisen kautta. Opiston ensimmäinen johtaja...

Ahtola tutkii Kurkijoen maatalousopetuksen historiaa

Aleksi Ahtola ja Jouko Lindroos vierailivat Kurkijoki-Museossa 30.11.2023. Vieraita vastaanottamassa olivat Kurkijoki-Seuran puheenjohtaja Outi Terentjeff ja Kurkijokelaisen päätoimittaja Teija Eloranta. Mustialan perinneyhdistyksen puheenjohtaja Jouko Lindroos ja perinneyhdistyksen palkkaama FT Aleksi Ahtola tekivät tutustumismatkan Loimaalle Kurkijoki-museoon. Ahtolalla...

SA-kuvat ja niiden hyödyntäminen eri käyttötarkoituksiin

Puolustusvoimilla on laaja valokuva-arkisto viime sotien ajalta. Sotilasorganisaatioihn kuuluneiden tiedustelukomppanioiden valokuvaajien ottamia kuvia on katseltavissa tai ladattavissa internetin SA-kuva-sivustolta (http://sa-kuva.fi) kaikkiaan n. 160 000 kpl. SA-kuva-sivustolla todetaan, että ” Kuvien ajallinen jana ulottuu aina...

Presidentti Martti Ahtisaari kasvoi vilkkaan karjalaissuvun keskellä

Viipurissa syntyneestä ja sieltä evakkoon lähteneestä karjalaispojasta kasvoi rauhanlähettiläs ja valtionpäämies. Kirjassa Matkalla – Martti Ahtisaaren tarina hän kertoo lapsuudenmuistoistaan. Martti Ahtisaari kertoo oivaltaneensa varsin myöhään, että etenkin evakkovuosien kokemuksien on täytynyt jättää häneen...

Kurkijoen maanviljelysalan oppilaitoksen kehittyminen maamies-opistoksi

Kurkijoella, kuten Hiitolassakin valtaosa maaomaisuudesta oli 1800-luvun jälkipuolelle saakka venäläisten lahjoitusmaaisäntien hallinnassa. Lahjoitusmaatalonpojat, lampuodit, jotka olivat entisten itsenäisten talonpoikien jälkeläisiä, olivat vaarassa joutua entistä heikompaan asemaan v. 1826 annetulla ukaasilla. Lahjoitusmaaisännillä oli uuden säädöksen...