Kurkijoki-Säätiön valtuuskunnan kokous

Valtuuskunnan ja hallituksen jäseniä.

Kurkijoki-Säätiön valtuuskunnan kokous pidettiin lauantaina 20.4.2024 Loimaan kaupungintalolla. Kokoukseen osallistuivat Kurkijoki-Säätiön valtuuskunnan ja hallituksen jäseniä.

Valtuuskunnan puheenjohtaja Lauri Laukkanen avasi kokouksen ja esitti huolensa meneillään olevasta Ukrainan ja Venäjän välisestä sodasta. Kurkijoki-Säätiöllä ei ole virallisia yhteyksiä rajan taakse ja kotiseutumatkoja ei järjestetä, mikä osaltaan vaikuttaa säätiön heikentyneeseen taloustilanteeseen.

Yleinen kustannustason nousu rasitti säätiön taloutta

Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus, vahvistettiin vuoden 2023 tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille. Säätiön tulos oli alijäämäinen yleisestä kustannustason noususta ja lehden tilauskannan vähenemisestä johtuen.

Museo oli avoinna vuoden 2023 aikana normaalisti ja pitäjäjuhlat pidettiin kaksipäiväisinä. Lauantaina Kurkijoki-museon pihapiirissä järjestetty Kesäisen iltapäivän teemana tehdyt kotiseutumatkat ja päivä oli onnistunut.  Entisenlaisiin kävijämääriin ei sunnuntain pääjuhlassa päästy, mutta juhla oli lämminhenkinen ja juhlaohjelma sai kiitosta.

Museoviraston avustuksella palkattu tutkija Anu-Riikka Leppänen kävi museon tekstiilejä läpi ja luetteloi ne Aina-tietokantaan. Hänen työsuhteensa jatkui kesäkuulle 2023.

Kotiseutumatkoja ei viime vuonna tehty. Karjalan Liitto ohjeisti säätiöitä pidättäytymään virallisesta yhteydenpidosta Venäjälle.

Katse kohti tulevaa

Hallituksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion. Talousarvio on alijäämäinen, mutta se ei vaikuta säätiön toimintaan. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin vuodelle 2024.

Pitäjäjuhlia suunnitellaan pidettäväksi kaksipäiväisinä. Lauantaina vietetään Kesäistä iltapäivää Kurkijoki-museon pihapiirissä. Sunnuntaina on perinteinen jumalanpalvelus ja Karjalaisen kansan messu Kanta-Loimaan kirkolla ja päiväjuhla entiseen tapaan Puistokadun koululla.

Kurkijokelainen ilmestyy 12 kertaa vuoden 2024 aikana ja jokaisessa lehdessä on 20 sivua.

Museotoimikuntaan on saatu vahvistusta ja se jatkaa arvokasta työtään perinteen säilyttämiseksi.

Ava Sovijärvi valtuuskunnan puheenjohtajaksi

Valtuuskunnassa erovuorossa olivat Lauri Laukkanen, Ava Sovijärvi ja Ville Laakso.

Valtuuskunnan puheenjohtaja Lauri Laukkanen ja varajäsen Hanna Ruohonen eivät olleet halukkaita jatkamaan seuraavalle kaudelle.

Ava Sovijärvi ja Ville Laakso valittiin seuraavalle kaudelle. Valtuuskunnan uudeksi jäseneksi Lauri Laukkasen tilalle valittiin Matti Schwartz ja uudeksi varajäseneksi Hanna Ruohosen tilalle Timo Rouhiainen.

Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Ava Sovijärvi ja varapuheenjohtajaksi Kirsi Toivanen.

Pekka Ahokas ja Tiina Lehto.

Hallituksessa erovuorossa olivat Tiina Lehto ja Taina Suvila ja varajäsen Esko Miikkulainen

Taina Suvila ja Esko Miikkulainen valittiin jatkamaan seuraavalle kaudelle. Tiina Lehto ei ollut halukas jatkamaan hallituksessa ja hänen tilalleen valittiin Jaana Lankinen.

Kokouksen lopuksi hallituksen puheenjohtaja Pekka Ahokas kiitti säätiön toiminnassa pitkään mukana ollutta Lauri Laukkasta ja hallituksesta pois jäävää Tiina Lehtoa.

Pekka Ahokas ja valtuuskunnan puheenjohtajuuden jättävä Lauri Laukkanen.

Valtuuskunnan tehtävät jättävä Lauri Laukkanen toivotti säätiölle menestystä tulevaan.

– Toivotan teille menestystä jatkossa tässä karjalaisuuden ja kurkijokelaisuuden perinnetyössä. Vaikka nyt jätän nämä hallinnolliset tehtävät niin kyllä minä eri tilaisuuksissa tulen näkymään. Kiitos!, hän totesi.

Tilintarkastajaksi valittiin HT Juha-Matti Salminen (P.Packalèn Oy) ja varalle Pekka Paloniemi (BDO Oy).

TE

Lisää luettavaa...