Löytyykö näistä sukusi tietoja? Kurkijoki-museo sai kyselylomakkeita vuodelta 1940

23.3.1940 Kurkijoen kunta on luovutettu kokonaan venäläisille. Kurkijokelaiset on sijoitettu Keski-Suomen kuntiin.
7.4.1940 kokoontuu ”kunnanisiä” neuvonpitoon Viitasaarelle, ensimmäinen virallinen kokous pidetään Jyväskylässä 16.4., jolloin päätetään huoltolautakunnan perustamisesta sekä kunnantoimiston siirtämisestä Viitasaarelta Suolahteen. Huoltolautakunnan tehtävänä on mm. huolehtia siirtoväen omaisuuteen ja asumiseen liittyvistä kysymyksistä.
Pika-asutuslaissa 28.6.1940 kurkijokelaisten sijoituskunniksi määritellään Varsinais-Suomessa Loimaan ympäristökunnat: Alastaro, Karinainen, Koski Tl, Loimaa, Mellilä, Marttila, Metsämaa, Oripää, Pöytyä ja Yläne sekä Satakunnasta Vampula.
Lain hengessä toimitaan jo ennen virallista hyväksymistä. 13.5.1940 valitaan pika-asutuslautakunta. Keväällä 1941 ensimmäiset kurkijokelaiset pääsevät muuttamaan Keski-Suomesta uusille sijoituspaikkakunnille. Jokaiseen sijoituspaikkakuntaan on valittu kurkijokelainen luottamusmies, Koskella tehtävää hoitaa Oiva Kemppinen, varalla Toivo Jälkö.
Joillakin paikkakunnilla kevätkylvöt nousevat uusilla pelloilla, joillakin ei päästä asutustoiminnan alkuun ollenkaan ennen kuin jatkosota syttyy ja toivo paluusta nousee.

Kyselylomake

Huhtikuussa 1940 kurkijokelaisille on toimitettu maan hankkimiseksi kyselomake, jossa on tiedusteltu menetettyä omaisuutta ja toiveita uuden tilan paikasta. Lomake on valtakunnallinen ja ohjeessa lukee, että se on lähetettävä huhtikuun 1940 kuluessa hakijan entisen kotikunnan toimistoon.
Kurkijoki-museo sai 45 lähinnä Savojan ja Saviin kyläläisten vastauksia. Ensimmäiset vastaukset ovat saapuneet silloiseen Kurkijoen kunnantoimistoon Suolahdelle 23.4.1940 ja viimeiset heinäkuun alussa.
Suolahdelta ne on postitettu Koski TL, maanviljelijä Frans Simolalle (1887-1967), joka toimi Koski TL:n asutustoimikunnan puheenjohtajana. Postileiman mukaan kirje on saapunut perille 18.11.1940. Kurkijoki-museolle lahjoituksen teki Simolan jäämistöstä Matti Tuomola edellytyksellä, että kyselylomakkeiden täyttäneiden suvuilla on mahdollisuus saada kopio lomakkeesta.

Mitä kysytään ja vastataan?

Perustietojen lisäksi lomakkeessa tulee selvittää maatalouden ohella harjoitetut toimet sekä tulot ja koulutus. Tietysti myös Kurkijoelle jäänyt maaomaisuus ja rakennuskanta sekä nykyiselle kotipaikkakunnalle siirretty irtaimisto ja eläimet.
Varat ja velat sekä vakuutukset on myös merkittävä.
Tulevaisuuden tilatoivetta on kartoitettu kysymyksellä: ”Halutaanko viljelystila vai asuntotila?” ja ”Miltä paikkakunnalta tilaa halutaan?”

Vastauksia: Eräs hakija on irtaimistokseen merkinnyt ompelukoneen, tiilentekokoneen, polkupyörän ja yhden lehmän todeten ”Muut eläimet ja kalusto ryssän puolella.” Toinen toteaa: ”Tavarat ajellu Suomen puolelle, mutta ei tavattu.” Ja kolmas lueteltuaan eläimet ja separaattorin: ”Muusta irtaimistosta ei ole vielä tietoa.”
Rakennuksista kysyttäessä joku kirjoittaa ylimalkaan ”kaikki tarpeelliset rakennukset”, toinen luettelee talon hirsikerrat ja huoneiden lukumäärän ja koot sekä latojen rakennusmateriaalin.
Tulevaa asuinpaikka toivotaan yleisesti Etelä-Suomesta, jokunen Lounais- tai Keski-Suomesta. Muina toiveina luetellaan: kansakoulun läheisyys, jostakin liikepaikasta, rautatien läheisyys, ei kivisiä maita, kivetöntä multamaata jostakin. Yksi on liittänyt erillisen liitteen: ”Täyttäessäni tämän kaavakkeen teen varauksen, etten ole velvollinen sitoutumaan maata vastaanottamaan mistä tahansa ja minkälaista maata hyvänsä, vaan haluan maan yhtä hyvää kuin Kurkijoellakin….”
Lomakkeet on käsitelty ja tilan saannista päätetty huoltolautakunnassa pääosin toukokuun aikana, allekirjoituksina Jaakko Hämäläinen (pj) ja Heikki Kiiski (vpj). Kolme hakemusta on hylätty.

Jos haluat kopion

Alla on listattuna kyselylomakkeen toimittaneet kotikylineen, kylän nimi on kirjoitettu siinä muodossa kuin hakija on sen merkinnyt. Jos henkilö kuuluu sukuusi, niin toimitamme lomakkeesta kopion joko skannattuna sähköpostin liitteenä tai postitse. Pyynnöt (1/suku) toimitus@kurkijoki.fi tai 050-5213336 (ti ja to 9-14) lokakuun 14. päivään mennessä.

Huom. listassa voi olla virheitä, käsialojen tulkinta tuottaa toisinaan vaikeuksia.

nimi syntymäaika kotitila kylä
Inkinen Eino ja Impi 7.5.1914 ja 3.8.1916 Uutistalo 7/10 Riekkala
Heinonen Juhana 6.9.1895 Likolampi nro 10 Savoja
Jussilainen Anni 20.5.1878 Tuomaanmäki nro 1 Kärmikivijaakonmäki nro 2 Riihelä nro 5 Savoja
Jussilainen Heikki Villenpoika 24.9.1908 Nehko nro 1 Savoja
Jussilainen Juho 28.2.1880 Taivaisenmäki Savoja
Jussilainen Simo 11.7.1897 Mikonmäki nro 1 Savoja
Jälkö Juho 13.2.1905 Jälönkontu 5/1 Savoja
Jälkö Jaakko 20.5.1884 Vaapukanmäki nro 2 Tallimäki Savoja
Karhu Tuomas 18.3.1878 Wuotila nro 1 Savioja
Kemppinen Oiva 3.1.1916 Kemppilä 6/6 Savoja
Kemppinen Juho 1897 Kemppismäki nro 6 ja nro 2 Savoja
Kiiski Olli 20.3.1905 Mikkolankangas 5/4 Savioja
Kivi Matti 20.10.1898 Mäkelä nro 9 Savoja
Koho Ida 1874 Rinnepelto nro 9 Savoja
Kojo Viljo 11.7.1915 Riihipelto 3/27 Savoja
Koskinen David 21.2.1864 Huotila Savoja
Litmanen Juho 28.3.1896 Heinsuo nro 1 Savioja
Miikkulainen Antti ja Eliisa 1892 ja 1894 Suutarinryhmä 8/7 Savoja
Pitkänen Jaakko 6.10.1889 Rajala nro 7 (vuokraus) Savoja
Pörsti Aleksanteri 30.6.1873 Ylätalo nro 8 Savoja
Pörsti Ilmari 8.1.1903 Mustaoja 1/29 Savioja
Rasilainen Kusti 21.6.1897 Karmekivi nro 1 Savoja
Roininen Mikko   Roinila, Mansikaho, Suopelto nro 2 ja 3 Savoja
Roininen Simo 17.8.1879 Keskinen nro 5 ja 6 Savoja
Sahla Eino, Tauno ja Topi 6.8.1903 Korpela 8/4, 8/5 Savoja
Sahla Toivo 17.9.1898 Jussila 2/25 Savoja
Soilas Mikko 23.9.1878 Everihovi nro 10 Savioja
Tirri Juho 1919 Juurikkomäki, Everinalus nro 3 Savioja
Tirri Katri 4.7.1885 Ahola nro 2 Savoja
Uimonen Pekka 28.12.1903 Sarsamäki nro 1 Savoja
Vaittinen Sulo Jaakko 14.4.1914 Heikkilä nro 3 Laaperila Savioja
Häyhä Juhana Ollinpoika 12.3.1888 Orasmäki 2/5 ja 5/5 Savi
Kojo Anna Hilja 27.7.1909 Välimäki nro 6 Savi
Kokkonen Johannes 18.7.1881 Kymmäkaivo nro 4 Harju nro 6 Savi
Laine Frans Viktor 22.5.1906 Haavikko nro 7 Savii
Laine Viktori 29.9.1876 Haavikko nro 7 Savikko
Löppönen Anna 28.6.1892 Hepomäki nro 3 Petäjämäki nro 2 Savi
Siira Eljas 1878 Lajusenmäki nro 3 Kukunmäki Savii
Siira Emma Elina 18.2.1897 Potaske nro 1 Savi
Siira Pekka 27.3.1888 Hepomäki nro 3 Savi
Toiviainen Johannes 1891 Toiviaisenmäki nro 6 Savii
Toiviainen Kalle 4.4.1892 Uutela ja Lauttala nro 4 Savii
Toiviainen Toivo 14.6.1909 Kujamäki nro 4 Savi
Vehviläinen Vilho 6.7.1910 Pienpelto nro 7 Papumäki nro 10 Savi Sillankorva
Vänttinen Uuno ja (Asikainen Pekka) 24.1.1900 Kainumäki nro 2 Savi

Lisää luettavaa...